TTV SLAGVAARDIG

TAFELTENNISVERENIGING RHEDEN

Omgangregels TTV Slagvaardig

Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag tussen leden, vrijwilligers en begeleiders van de club. Het gaat dan over hele vanzelfsprekende zaken. 

TTV Slagvaardig wil de navolgende omgangsregels voor leden, vrijwilligers, begeleiders en bezoekers van de vereniging hanteren en uitdragen om overschrijding van grenzen te voorkomen: 

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet want iedereen telt mee binnen de sportvereniging;
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 3. Ik val de ander niet lastig;
 4. Ik berokken de ander geen schade;
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 7. Ik negeer de ander niet;
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Club informatie

IJsselsingel 3
6991 ZP Rheden
 
Telefoon: +31 616018336
 

Openingstijden

maandagavond vanaf 19.30 uur training senioren

dinsdagmiddag recreatief spelen

dinsdag vanaf 19.30 uur trainen senioren

donderdagmorgen recreatief spelen

 

 

Onze Hoofdsponsor