TTV SLAGVAARDIG

TAFELTENNISVERENIGING RHEDEN

Bestuur

Het bestuur van TTV Slagvaardig bestaat uit vijf leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij TTV Slagvaardig en vergadert circa eens in de zes weken. Het bestuur draagt zorg voor een financieel gezonde club en een veilige en prettige sportomgeving. Uiteraard kan het bestuur haar plannen niet realiseren door de belangrijke hulp van andere leden en vrijwilligers!


Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
 
Voorzitter
Hans Willemsen
 
Secretaris
Nienke Hoogstraten
 
Penningmeester
Remco van Domburg
 
Algemene zaken
Jerfy Schmitz
 
Technische zaken
Rik de Boer